• Register

สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ "การทำงานบริการสังคมเพื่อการลงโทษมาใช้แทนการลงโทษจำคุก"  คลิกรายละเอียด ::: แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ (ของหน่วยงานพหุภาคีแบบควบคุมตัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คลิกรายละเอียด

 

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม โครงการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อคลาดเคลื่อน เพื่อยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) รุ่น 2" ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมทีเค พาเลช ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เป็น วันที่ 17-19 สิงหาคม 2558

HOT NEWS
ประชุมหารือการตรวจเยี่ยมพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
การประชุมสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม  
ประชุมจัดทำกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมคุมประพฤติ  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมกรมสำหรับโครงการค่ายเด็กและเยาวชน  
การประชุมติดตาม ประเมินผลงานตามแผนบูรณาการภาคสังคมฯ  
ประชุมบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดแล สงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน  
กรมคุมประพฤติจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม  
ประชุมกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณฯกระทรวงยุติธรรม  
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเพื่อจัดทำโปรแกรมฟื้นฟูฯสำหรับศูนย์ฟื้นฟูฯจังหวัดปัตตานี  
กรมคุมประพฤติร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558”  
กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน-แก้ไขปัญหายาเสพติด กทม.  
การประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติประจำปี 2558  
  
 

ข่าวคุมประพฤติภูมิภาค

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2351215
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3781
4261
25764
2295042
129438
105612
2351215