• Register
HOT NEWS
การประชุมวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ........  
อบรมการบำบัดแบบย่อตามผลคัดกรอง ASSIST  

                                                        ...

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์  รูปแบบ  และวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานธุรการรุ่นที่ 4  
กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ  
พิธีเปิดหลักสูตรนักบริหารระดับต้น กรมคุมประพฤติ รุ่นที่ 4  
ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2/2557  
โครงการเติมฝันปันรัก คุมประพฤติอิ่มบุญ น้องๆอิ่มท้อง ครั้งที่ 4  
ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557  
การชี้แจงผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์กร  
สัมมนาผู้บริหารกรมคุมประพฤติ 2557  

                                                        ...

อ่านต่อ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมการติดตามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EM)  
  
 

ข่าวคุมประพฤติภูมิภาค

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

673395
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3100
3497
22538
628919
83948
52657
673395

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %