• Register

New! บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง (11 เม.ย.59)  คลิกรายละเอียด :::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง (18 มี.ค.59)  คลิกรายละเอียด ::: ขอให้สำนักงานคุมประพฤติ บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ศูนย์ต้นทุน) แล้วจัดส่งให้กองแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ 24 ก.พ.59 (19 ก.พ.59)  คลิกรายละเอียด::: ด่วน! ขอให้สำนักงานคุมประพฤติ รายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือเวียน เลขที่ ยธ 0304/ว 28 ลงวันที่ 14 ม.ค.59 มาที่กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (18 ก.พ.59) ::: ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว"  คลิกรายละเอียด::: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ"  คลิกรายละเอียด

HOT NEWS
การประชุมทบทวนกระบวนงานจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว  
บริษัท เมืองไทยประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) ให้กรมคุมประพฤติ  
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 83 ปี กรมประชาสัมพันธ์  
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติเพชรบุรี  
การประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 5  
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการแนวทางตามมาตรฐานขั้นต่ำสหประชาชาติ(ข้อกำหนดโตเกียว)  
กรมคุมประพฤติร่วมงาน TO BE NUMBER ONE IDOL  
กรมคุมประพฤติร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1437  
กรมคุมประพฤติร่วมงานเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย  
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ วัดพระราม 9  
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อ อสค.รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ประชุมการเตรียมการเปิดดำเนินการสำนักงานคุมประพฤติ  
  
 

ข่าวคุมประพฤติภูมิภาค


 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

3362530
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1877
3752
11286
3329544
11286
98611
3362530