• Register

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ (ของหน่วยงานพหุภาคีแบบควบคุมตัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คลิกรายละเอียด

HOT NEWS
ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558  
ผู้จัดการธนาคารออมสินเข้าพบอธิบดีกรมคุมประพฤติ  
MOU การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
กรมคุมประพฤติร่วมงานสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย  
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 18 ปี ไทยโพสต์  
การประชุมการขับเคลื่อนหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางและพัฒนาบุคลากรรองรับหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง  
อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมวิพากษ์ผลการศึกษาเรื่อง กฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคฯ  
เลขานุการเอก แผนกการเมืองสถานทูตญี่ปุ่นนำผู้แทนจาก JICA เข้าพบอธิบดีกรมคุมประพฤติ  
ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้ง 7/2557  
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 13 ปี คมชัดลึก  
การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม  
กรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  
 

ข่าวคุมประพฤติภูมิภาค

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

873190
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1494
2037
16454
832390
81964
113816
873190