• Register

New! บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง (11 เม.ย.59)  คลิกรายละเอียด :::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง (18 มี.ค.59)  คลิกรายละเอียด ::: ขอให้สำนักงานคุมประพฤติ บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ศูนย์ต้นทุน) แล้วจัดส่งให้กองแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ 24 ก.พ.59 (19 ก.พ.59)  คลิกรายละเอียด::: ด่วน! ขอให้สำนักงานคุมประพฤติ รายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือเวียน เลขที่ ยธ 0304/ว 28 ลงวันที่ 14 ม.ค.59 มาที่กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (18 ก.พ.59) ::: ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว"  คลิกรายละเอียด::: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ"  คลิกรายละเอียด

HOT NEWS
 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ  
อธิบดีกรมคุมประพฤติบรรยายพิเศษ ในการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 66  
กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ด้านข้อมูลบุคคลและบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน  
กรมคุมประพฤติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมประจำเดือนพฤษภาคม  2559  
ประชุมการรับการตรวจประเมินการบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2559  
กรมคุมประพฤติร่วมการประชุม การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ  
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานเปิดการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น  
อธิบดีกรมคุมประพฤติได้เข้าพบอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  
กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 45 ปี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง  
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. และ ก.พ.ร. ศึกษาดูงานศูนย์ฟื้นฟูฯลาดหลุมแก้ว  
กรมคุมประพฤติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกระบวนงานเพื่อปรับปรุงโครงการองค์การ  
  
 

ข่าวคุมประพฤติภูมิภาค


 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

3432107
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2911
3978
18685
3393155
80863
98611
3432107